viernes, 8 de junio de 2012

Aparell respiratori

L'aparell respiratori permet al cos obtenir oxigen i expulsar diòxid de carboni. Aquest aparell, està relacionat amb l'aparell circulatori,que ansporta el diòxid de carboni. L'aparell respiratori està format per vies respiratories i pulmons. Les vies respiratories son: les fosses nasals, la faringe, la tràquea, els bronquis i els bronquiols. Aquestes vies respiratories, es ramifiquen a mesura que entren als pulmons, i fan augmentar el nombre de branques.
Els pulmons s'allotgen a la cavitat toràcica, i estàn formats per bronquis i bronquiols, que es divideixen en conductes alveolars, que acaben als capil·lars, recoberts per una membrana doble, la pleura, que unix els pulmons  de manera que acompanyen els moviments respiratoris.
http://html.rincondelvago.com/aparell-respiratori_1.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario